Προϊόντα

Η ΒΙΕΡΕΞ παρέχει τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων φωτεινής σηματοδότησης, των οποίων τα προϊόντα διατίθενται σε εξειδικευμένους τύπους, ανάλογα με το είδος και τις τεχνικές προδιαγραφές της εφαρμογής τους:

Α1. Σηματοδότες οχημάτων για ρύθμιση οδικής κυκλοφορίας σε διασταύρωση

Οι τυποποιημένοι σηματοδότες οχημάτων, φέρουν 3 φωτεινά πεδία μεγέθους Φ200 ή Φ300 mm, σε κατακόρυφη διάταξη, με ενδείξεις ερυθρό/κίτρινο/πράσινο, είτε ως φωτεινός δίσκος, είτε με θετικά σύμβολα: βέλος αριστερά, βέλος άνω-αριστερά, βέλος άνω, βέλος άνω-δεξιά, βέλος δεξιά, με φωτεινές πηγές LED, χαμηλής τάσης 230 VAC, δεχόμενοι την ηλεκτρική τους τροφοδοσία από το κάτω πεδίο. Σε άλλες παραλλαγές τους, μπορεί να φέρουν προσθήκη επιπλέον πεδίου με ένδειξη αντίστροφης μέτρησης, καθώς και φωτεινές πηγές με λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου για παλαιές εγκαταστάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Οι σηματοδότες από κοντά»

 

 

Α2. Σηματοδότες πεζών για ρύθμιση οδικής κυκλοφορίας σε διασταύρωση

Οι τυποποιημένοι σηματοδότες πεζών, φέρουν 2 φωτεινά πεδία μεγέθους Φ200 mm, σε κατακόρυφη διάταξη, με ενδείξεις ερυθρό/πράσινο, με θετικά σύμβολα μορφής πεζός σε στάση / πεζός σε κίνηση, με φωτεινές πηγές LED, χαμηλής τάσης 230 VAC, δεχόμενοι την ηλεκτρική τους τροφοδοσία από το κάτω πεδίο. Σε άλλες παραλλαγές τους μπορεί να φέρουν προσθήκη επιπλέον πεδίου με ένδειξη αντίστροφης μέτρησης, καθώς και φωτεινές πηγές με λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου για παλαιές εγκαταστάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Οι σηματοδότες από κοντά»

 

 

Α3. Σηματοδότες οχημάτων για προειδοποίηση οδικού κινδύνου

Οι τυποποιημένοι προειδοποιητικοί σηματοδότες οχημάτων, φέρουν 2 φωτεινά πεδία μεγέθους Φ200 ή Φ300 mm, σε κατακόρυφη διάταξη, με ενδείξεις κίτρινο/κίτρινο, είτε ως φωτεινός δίσκος είτε με θετικά σύμβολα: βέλος αριστερά, βέλος άνω-αριστερά, βέλος άνω, βέλος άνω-δεξιά, βέλος δεξιά, με φωτεινές πηγές LED, χαμηλής τάσης 230 VAC, δεχόμενοι την ηλεκτρική τους τροφοδοσία από το κάτω πεδίο. Σε άλλες παραλλαγές τους μπορεί να φέρουν 1 ή 3 φωτεινά πεδία, καθώς και φωτεινές πηγές με λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου για παλαιές εγκαταστάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Οι σηματοδότες από κοντά»

 

 

Α4. Σηματοδότες ποδηλάτων για ρύθμιση οδικής κυκλοφορίας σε διασταύρωση

Οι σηματοδότες ποδηλάτων, φέρουν 3 φωτεινά πεδία, σε κατακόρυφη διάταξη, με ενδείξεις ερυθρό/κίτρινο/πράσινο, μεγέθους Φ100 ως φωτεινός δίσκος, ή μεγέθους Φ200 mm: με θετικά σύμβολα μορφής μόνο με το σήμα ποδηλάτου, είτε σε συνδυασμό: ποδήλατο-βέλος αριστερά, ποδήλατο-βέλος δεξιά, πεζός σε στάση-ποδήλατο, πεζός σε κίνηση-ποδήλατο, με φωτεινές πηγές LED, χαμηλής τάσης 230 VAC. Σε άλλες παραλλαγές τους, μπορεί στο μέγεθος Φ200 mm, να φέρουν προσθήκη επιπλέον πεδίου με ένδειξη αντίστροφης μέτρησης, καθώς και φωτεινές πηγές με λαμπτήρες πυράκτωσης για παλαιές εγκαταστάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Οι σηματοδότες από κοντά»

 

 

Α5. Σηματοδότες μέσων μαζικής μεταφοράς για ρύθμιση οδικής κυκλοφορίας σε διασταύρωση

Οι τυποποιημένοι σηματοδότες οδικών μέσων μαζικής μεταφοράς, φέρουν 3 φωτεινά πεδία μεγέθους Φ200, σε κατακόρυφη διάταξη, με ενδείξεις ερυθρό/κίτρινο/πράσινο, με αρνητικά σύμβολα ειδικής μορφής όπως λεωφορείο, με φωτεινές πηγές LED, χαμηλής τάσης 230 VAC. Σε άλλες παραλλαγές τους, μπορεί να φέρουν προσθήκη επιπλέον πεδίου, με ένδειξη αντίστροφης μέτρησης, καθώς και φωτεινές πηγές με λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου για παλαιές εγκαταστάσεις. Οι τυποποιημένοι σηματοδότες τραμ, φέρουν 3 φωτεινά πεδία μεγέθους Φ200, σε κατακόρυφη διάταξη, με λευκή ένδειξη και θετικά σύμβολα οριζόντια γραμμή, κύκλος, γραμμή επικλινής 315ο, κατακόρυφη γραμμή, γραμμή επικλινής 45ο, με φωτεινές πηγές LED, χαμηλής τάσης 230 VAC, δεχόμενοι την ηλεκτρική τους τροφοδοσία από το κάτω πεδίο. Σε άλλες παραλλαγές τους, μπορεί να φέρουν προσθήκη επιπλέον πεδίου με ένδειξη αντίστροφης μέτρησης, καθώς και φωτεινές πηγές με λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου για παλαιές εγκαταστάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το  «Οι σηματοδότες από κοντά»

 

 

Α6. Σηματοδότες σήμανσης για προειδοποίηση οδικού κινδύνου

Οι τυποποιημένοι σηματοδότες σήμανσης, φέρουν 1 φωτεινό πεδίο μεγέθους Φ300 mm, σε κατακόρυφη διάταξη, με ένδειξη κίτρινο με αρνητικά σύμβολο πινακίδα αναγγελίας κινδύνου, ή λευκό με σύμβολο ρυθμιστική πινακίδα, καθώς και άλλα σύμβολα επίστησης προσοχής, με φωτεινές πηγές LED, λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου, χαμηλής τάσης 230 VAC. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Οι σηματοδότες από κοντά»

 

 

Α7. Σηματοδότες αντίστροφης μέτρησης χρόνου οδικής κυκλοφορίας σε διασταύρωση

Οι σηματοδότες αντίστροφης μέτρησης αποτελούν προσθήκη σε σηματοδότες οχημάτων ή πεζών για ρύθμιση οδικής κυκλοφορίας σε διασταύρωση, φέρουν 1 φωτεινό πεδίο μεγέθους Φ200 ή Φ300 mm, με φωτεινές πηγές LED χαμηλής τάσης 230 VAC και απεικονίζουν τον υπολειπόμενο χρόνο, μέχρι το τέλος της ερυθρής ή της πράσινης ένδειξης. Το σύστημα λειτουργεί με ακρίβεια σε διασταυρώσεις που οι ρυθμιστές εφαρμόζουν προγράμματα σταθερού χρόνου, ενώ σε διασταυρώσεις που οι ρυθμιστές εφαρμόζουν προγράμματα με επενέργειες η ακρίβεια του συστήματος λειτουργεί υπό συνθήκη.

 

 

Α8. Σηματοδότες καθορισμού λωρίδας οδικής κυκλοφορίας

Οι τυποποιημένοι σηματοδότες καθορισμού λωρίδας κυκλοφορίας, φέρουν 2 έως 4 φωτεινά πεδία μεγέθους Φ200 ή Φ300 mm, σε οριζόντια διάταξη, με ενδείξεις είτε φωτεινού δίσκου ερυθρό/πράσινο, είτε με σύμβολα θετικά: ερυθρό “X”, κίτρινο βέλος κάτω-αριστερά, πράσινο βέλος κάτω, κίτρινο βέλος κάτω-δεξιά, με φωτεινές πηγές LED ή λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου, χαμηλής τάσης 230 VAC. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Οι σηματοδότες από κοντά»

 

 

Α9. Σηματοδότες οχημάτων για ρύθμιση κυκλοφορίας σε πάρκινγκ

Οι τυποποιημένοι σηματοδότες για ρύθμιση κυκλοφορίας σε πάρκινγκ, φέρουν 2 φωτεινά πεδία, με ενδείξεις ερυθρό/πράσινο, μεγέθους Φ100 mm με ενδείξεις φωτεινού δίσκου, ή μεγέθους Φ200 mm, με ενδείξεις είτε φωτεινό δίσκο, είτε με σύμβολα θετικά: ερυθρό “X”, πράσινο βέλος κάτω, με φωτεινές πηγές LED ή λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου, χαμηλής τάσης 230 VAC. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Οι σηματοδότες από κοντά»

 

 

ΑΑ. Σηματοδότες οχημάτων για σταθμούς διοδίων

Οι τυποποιημένοι σηματοδότες για σταθμούς διοδίων, φέρουν 2 φωτεινά πεδία μεγέθους Φ200 mm, σε κατακόρυφη διάταξη με ενδείξεις φωτεινού δίσκου ερυθρό/πράσινο, με φωτεινές πηγές LED, ή λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου, χαμηλής τάσης 230 VAC, δεχόμενοι την ηλεκτρική τους τροφοδοσία από το κάτω πεδίο. Οι τυποποιημένοι σηματοδότες νησίδας φέρουν 1 φωτεινό πεδίο μεγέθους Φ200 ή Φ300 mm, με κίτρινη ένδειξη, με φωτεινές πηγές LED, ή λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου, χαμηλής τάσης 230 VAC. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Οι σηματοδότες από κοντά»

 

 

ΑΒ. Σηματοδότες οχημάτων για έλεγχο ασφαλείας σηράγγων

Οι τυποποιημένοι σηματοδότες οχημάτων για έλεγχο ασφαλείας σηράγγων, φέρουν 3 φωτεινά πεδία μεγέθους Φ200 ή Φ300 mm, σε κατακόρυφη διάταξη, με ενδείξεις ερυθρό/κίτρινο/πράσινο, με φωτεινές πηγές LED ή λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου, χαμηλής τάσης 230 VAC, δεχόμενοι την ηλεκτρική τους τροφοδοσία από το άνω πεδίο, με αντίστροφο άνοιγμα θύρας και στηριζόμενοι από ειδικό στήριγμα κατάλληλο για ελλειψοειδείς σήραγγες. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Οι σηματοδότες από κοντά»

 

 

AC. Σηματοδότες ειδικών εφαρμογών

Οι σηματοδότες ειδικών εφαρμογών, φέρουν φωτεινά πεδία μεγέθους Φ200 ή Φ300 mm, με φωτεινές πηγές LED ή λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου, χαμηλής τάσης 230 VAC και εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ειδικών οδικών διελεύσεων, όπως ιππέων, μαθητών, σερβιτόρων, ζώων, είτε σε καθεστώς προειδοποίησης είτε κανονικής κυκλοφοριακής ρύθμισης.

 

 

ΑΕ. Οδικά φωτοσήματα σιδηροδρομικών διαβάσεων

Τα οδικά φωτοσήματα σιδηροδρομικών διαβάσεων, είναι διατάξεις με 2 σηματοδότες οχημάτων, που φέρουν 1 φωτεινό πεδίο μεγέθους Φ200 mm, με ένδειξη ερυθρό, με φωτεινές πηγές LED, λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου, υπερχαμηλής τάσης 12 VAC ή χαμηλής 230 VAC, το οποίο περιβάλλεται από ένα πλαίσιο αντίθεση κυκλικής μορφής μαύρου χρώματος. Οι 2 σηματοδότες συνδέονται μεταξύ τους με κατάλληλο βραχίονα, ο οποίος φέρει σύνδεσμο για την ανάρτηση τους σε κατακόρυφο ιστό.

 

 

AF. Σηματοδότες διέλευσης οχημάτων σε αεροδιάδρομους

Οι τυποποιημένοι σηματοδότες για την ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων σε αεροδιάδρομους, φέρουν 2 φωτεινά πεδία μεγέθους Φ200, σε οριζόντια διάταξη με ενδείξεις κίτρινο/κίτρινο, ή σε κατάκορφη διάταξη με ενδείξεις ερυθρό/πράσινο, με φωτεινές πηγές LED, λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου, χαμηλής τάσης 230 VAC ή έντασης 6.6 Α, οι οποίο φέρουν σύστημα ανάρτηση για ιστός 2”.

 

 

AG. Σηματοδότες καλλιτεχνικής έκφρασης

Οι σηματοδότες καλλιτεχνικής έκφρασης, φέρουν 1 ή περισσότερα πεδία φωτεινά πεδία μεγέθους Φ200 ή Φ300 mm, με θετικά ή αρνητικά σύμβολα, με μηνύματα ή σήματα, που σκοπό έχουν να προσελκύσουν την προσοχή, για καλλιτεχνικούς, διακοσμητικούς, διαφημιστικούς ή πολιτικούς λόγους. Σε αυτούς φέρονται λογότυπα επιχειρήσεων, μηνύματα παρότρυνσης, σύμβολα, ή άλλα γραφικά που σκοπό έχουν να περάσουν μηνύματα.

 

 

ΑΗ. Συστοιχία σηματοδοτών

Οι συστοιχίες σηματοδοτών αποτελούνται από 2 ή περισσότερους σηματοδότες, συνδεδεμένους μεταξύ τους, με προσαρτόμενα εξαρτήματα και σκοπό έχουν την υλοποίηση μίας τυποποιημένης εφαρμογής, που περιέχει εκτός από σηματοδότες και άλλον εξοπλισμό όπως πλαίσια και σύστημα ανάρτησης.

 

 

 

ΑΚ. Σιδηροδρομικά φωτοσήματα προειδοποίησης

Τα τυποποιημένα σιδηροδρομικά φωτοσήματα προειδοποίησης αμαξοστοιχιών, φέρουν 1 ή 2 φωτεινά πεδία μεγέθους Φ200 mm, σε κατακόρυφη διάταξη, με ενδείξεις σε σελινόλευκη απόχρωση, με φωτεινές πηγές LED ή αλογόνου, υπερχαμηλής τάσης 12 VAC, δεχόμενα την ηλεκτρική τους τροφοδοσία από το κάτω μέρος. Το φωτόσημα περιβάλλεται από ένα πλαίσιο αντίθεση κυκλικής μορφής μαύρου χρώματος και συνδέεται με κατακόρυφο ιστό με ειδικό σύστημα ανάρτησης για την ρύθμιση των γωνιών διόπτευσης.

 

 

Β1. Χρονικοί αναλαμπείς ενδόθετοι

Οι ενδόθετοι χρονικοί αναλαμπείς, είναι ηλεκτρονικά κυκλώματα, που εγκαθίστανται εντός των προειδοποιητικών σηματοδοτών και παρέχουν παλμό ρυθμιζόμενης συχνότητας, για ταυτόχρονες σε όλα τα πεδία τους ή εναλλακτικές μεταξύ των πεδίων τους εναύσεις και σβέσεις, και έτσι μετατρέπουν τις ενδείξεις τους σε παλλόμενες.

 

 

 

Β2. Πλαίσια αντίθεσης σηματοδοτών

Τα πλαίσια αντίθεσης, παρέχουν κατά την διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα όταν ο ήλιος εμφανίζεται πίσω από τους φωτεινούς σηματοδότες, ένα διευρυμένο σκοτεινό περιβάλλον γύρω από τον σηματοδότη, παρέχοντας αντίθεση ως προς την περιβάλλουσα λαμπρότητα του ήλιου, με αποτέλεσμα την καλύτερη ευκρίνεια των φωτεινών ενδείξεων του σηματοδότη. Η μορφή τους είναι είτε παραλληλόγραμμη είτε στρογγυλή, ανάλογα με την εφαρμοζόμενη τεχνική προδιαγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Παρελκόμενα σηματοδοτών»

 

 

Β3. Στηρίγματα σηματοδοτών

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ειδών για την εγκατάσταση των φωτεινών σηματοδοτών, τα οποία εφαρμόζονται ανάλογα με την διάταξη του σηματοδότη, σε σχέση με μορφολογία της θέσης εγκατάστασης του. Σε γενικές γραμμές οι φωτεινοί σηματοδότες εγκαθίστανται με επιστήλια ή μέσω κορυφής στήριξη από κατακόρυφους ιστούς, με στήριξη από τοίχους ή πλευρικά ελλειπτικής σήραγγας, με ανάρτηση από οριζόντιο βραχίονα, πρόβολο ή οροφή, με εγκατάσταση σε κράσπεδο, με τοποθέτηση εντός πινακίδας και με ανάρτηση από συρματόσχοινα υπεράνω της οδού. Διατίθενται στηρίγματα μονά, ημίδιπλα ή διπλά, με κανονικό ή μακρύ έκταμα, με βάσεις κυρτές, κυκλικές ή επίπεδες, ανάλογων διαμέτρων, ώστε να συνδέονται επιτυχώς με την θέση εγκατάστασης τους. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Παρελκόμενα σηματοδοτών»

 

 

C1. Ιστοί σηματοδοτών

Οι ιστοί σηματοδότησης διατίθενται είτε κατακόρυφοι: με μορφή κυλινδρική ή τηλεσκοπικά κυλινδρική, είτε με μονό οριζόντιο βραχίονα: με μορφή τηλεσκοπικά κυλινδρική ή εξαγωνική κόλουρος πυραμίδα. Η εγκατάσταση τους γίνεται είτε με εμποτισμό, είτε με βάση έδρασης, είτε με φορητή βάση.  Οι διάμετρος των κατακόρυφων ιστών είναι συνήθως Φ115 mm, ενώ οι οριζόντιοι βραχίονες είναι συνήθως Φ89 mm. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Παρελκόμενα σηματοδοτών»

 

 

 

C2. Συγκροτήματα σηματοδοτών σε ιστό

Τα συγκροτήματα σηματοδοτών είναι τυποποιημένες απαρτίες εξοπλισμού, που εκτός από σηματοδότες μπορεί να περιλαμβάνουν, πλαίσια, συστήματα ανάρτησης, ιστό, πινακίδες, κουδούνια ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό όπως κάμερες ανίχνευσης, φωτοαισθητήρες ή κομβία επενεργειών.

 

 

C3. Ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης οδικής κυκλοφορίας

Οι ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης, αποτελούν το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, που καθορίζει το πρόγραμμα λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών μίας διασταύρωσης. Εγκαθίσταται εντός ερμαρίου πλησίον της διασταύρωσης και διανέμει ελεγχόμενα μέσω καλωδιώσεων το ηλεκτρικό ρεύμα του δικτύου, προς όλους τους σηματοδότες, με ασφάλεια, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας τους. Οι ρυθμιστές αποτελούνται από το ερμάριο, την διάταξη ηλεκτρικής προστασίας, το ικρίωμα με την κάρτα διασύνδεσης, την κάρτα τροφοδοτικού, την κάρτα επεξεργαστή, τις κάρτες εξόδων ισχύος, την κάρτα ασθενών εισόδων και εξόδων, την οθόνη με το πληκτρολόγιο, τις τερματικές επαφές εξόδων και το χειριστήριο. Το μέγεθος των ρυθμιστών φωτεινής σηματοδότησης, αναβαθμίζεται με περισσότερες κάρτες εξόδων ισχύος και τερματικές επαφές εξόδων, ανάλογα με τον αριθμό των σηματοδοτικών ομάδων που απαιτεί το πρόγραμμα λειτουργίας της διασταύρωσης. Εάν κριθεί σκόπιμο ένας ρυθμιστής, μπορεί να διαχειρίζεται περισσότερες των μία διασταυρώσεων ανεξάρτητα, για λόγους ευελιξίας του προγράμματος λειτουργίας τους, την μείωση της έκτασης των βλαβών και την υψηλότερη ασφάλεια. Το απτό αποτέλεσμα της λειτουργίας μίας διασταύρωσης, παρέχεται από την ποιότητα της υποδομής, του εμφανούς εξοπλισμού σηματοδότησης, των ανιχνευτών και του ρυθμιστή, σε συνδυασμό με την ποιότητα του προγραμματισμού.

 

C4. Ελεγκτές φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφοριακής πρόσβασης

Οι ελεγκτές φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφοριακής πρόσβασης, είναι ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες λαμβάνουν ανιχνεύσεις σε ασθένειες εισόδους, τις οποίες επεξεργάζονται, σύμφωνα με το λογισμικό που διαθέτουν και δίνουν εντολές προς σηματοδότες, μέσω εξόδων ισχύος ή εντολές προς άλλες συσκευές μέσω ασθενών εξόδων. Έχουν ευρεία χρήση σε εφαρμογές πρόσβασης ή κυκλοφοριακής διαχείρισης, χώρων στάθμευσης ή διέλευσης οχημάτων. Διαθέτουν προδιαμορφωμένο λογισμικό, στο οποίο ο χρήστης υλοποιεί τις απαιτούμενες για την εφαρμογή ρυθμίσεις, παρέχοντας ασφάλεια και εξαιρετική εξυπηρέτηση στην διαχείριση της κυκλοφορίας του χώρου που εγκαθίσταται. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Λήψεις / Ελεγκτής σηματοδοτών ETC-662-01»

C6. Χρονικοί αναλαμπείς πίνακα

Οι χρονικοί αναλαμπείς πίνακα, είναι ηλεκτρονικές συσκευές, που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία αναλαμπής προειδοποιητικών σηματοδοτών. Οι χρονικοί αναλαμπείς εγκαθίστανται εντός ηλεκτρικού πίνακα και παρέχουν παλμό ρυθμιζόμενης συχνότητας, για ταυτόχρονες σε όλα τα πεδία τους ή εναλλακτικές μεταξύ των πεδίων τους, εναύσεις και σβέσεις, και έτσι μετατρέπουν τις ενδείξεις των προειδοποιητικών σηματοδοτών σε παλλόμενες. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το «Λήψεις / Χρονικός Αναλαμπέας HKS-302-10»

 

 

C7. Κομβία διάβασης πεζών

Τα κομβία διαβάσεων πεζών, εγκαθίστανται όταν απαιτείται σε ιστούς φωτεινής σηματοδότησης, που βρίσκονται σε διαβάσεις πεζών, με σκοπό την κλήση των πεζών για την λήψη προτεραιότητας, με ένδειξη πράσινο στον σηματοδότη πεζών. Είναι κυτία αντιβανδαλικού τύπου και διαθέτουν κομβίο πίεσης είτε εμφανές, είτε φωτεινό που ενεργοποιείται μετά από κλήση.

 

 

C9. Επαγωγικοί ανιχνευτές οχημάτων

Οι επαγωγικοί ανιχνευτές οχημάτων, είναι πηνία που χαράσσονται στο οδόστρωμα, τα οποία επιτηρούνται από φωρατές, που διαταράσσονται επαγωγικά, από την διέλευση μεταλλικών αντικειμένων όπως τα οχήματα. Οι επαγωγικοί ανιχνευτές οχημάτων, παρέχουν ανιχνεύσεις υπό την μορφή εντολών, στην συσκευή ρύθμισης φωτεινής σηματοδότησης, τις οποίες αυτή διαχειρίζεται, σύμφωνα με τους υποδοχείς που διαθέτει ο προγραμματισμός της. Έτσι η συσκευή ρύθμισης φωτεινής σηματοδότησης, εκτελώντας τις κατάλληλες λειτουργίες, μέσω των κατάλληλων ενδείξεων από τους φωτεινούς σηματοδότες, βελτιώνει την διαχείριση της κυκλοφορίας. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το σχετικό άρθρο «Επαγωγικοί ανιχνευτές οχημάτων»

 

 

CA. Κάμερες ανίχνευσης κυκλοφορίας

Οι κάμερες ανίχνευσης κυκλοφορίας, εγκαθίστανται σε υπερυψωμένες θέσεις, όπως στην κορυφή ή τον βραχίονα ιστών φωτεινής σηματοδότησης, για την λήψη διοπτεύσεων προς οχήματα ή πεζούς. Οι κάμερες ανίχνευσης κυκλοφορίας, είναι ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογία Doppler, μικροκυμάτων ή Radar, παρέχοντας ανιχνεύσεις υπό την μορφή εντολών, στην συσκευή ρύθμισης φωτεινής σηματοδότησης, τις οποίες αυτή διαχειρίζεται, σύμφωνα με τους υποδοχείς που διαθέτει ο προγραμματισμός της και εκτελώντας τις κατάλληλες λειτουργίες, προς τις ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών, βελτιώνει την διαχείριση της κυκλοφορίας.

CB. Σταθερές καταγραφικές συσκευές συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων

Οι σταθερές καταγραφικές συσκευές συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων, συνδέονται μόνιμα με επαγωγικούς ανιχνευτές οχημάτων ή κάμερες ανίχνευσης κυκλοφορίας, με στόχο την συλλογή και καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων σε οδούς, σχετικά με τον φόρτο και την ταχύτητα των οχημάτων σε αυτούς.

CC. Κεντρικά συστήματα ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης

Τα κεντρικά συστήματα ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης είναι ολοκληρωμένα συστήματα, τα οποία υποδέχονται ομάδες συσκευών ρύθμισης φωτεινής σηματοδότησης, τις οποίες επιτηρούν, διαχειρίζονται, επενεργούν ή υποβάλουν. Τα κεντρικά συστήματα φωτεινής σηματοδότησης είναι συστήματα διαφόρων επιπέδων όπως επιτήρησης, διαχείρισης ή δυναμικής προσαρμογής και εφαρμόζονται ανάλογα με την μορφή και την τοποθεσία των εγκαταστάσεων, σε σχέση με την υποδομή, τον εξοπλισμό, το λογισμικό, την μελέτη και παραμετροποίηση τους.

 

 

D1. Ανταλλακτικά σηματοδοτών

Για τους σηματοδότες VRX, διατίθεται πλήρης επάρκεια ανταλλακτικών, τόσο για τα μέρη του οπτικού τους συστήματος, όσο και για την θύρα και τα γείσα αυτών.

 

 

D2. Ανταλλακτικά ιστών

Για τους ιστούς VRX, διατίθενται, ως ανταλλακτικά οι κλωβοί αγκύρωσης, οι ρεγκλέτες σύνδεσης καλωδιώσεων και οι βραχίονες αυτών.

 

 

 

D3. Ανταλλακτικά ρυθμιστών φωτεινής σηματοδότησης

Για τους ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης, διατίθενται πλήρη σειρά ανταλλακτικών που αφορούν: το ερμάριο, την διάταξη ηλεκτρικής προστασίας, την κάρτα τροφοδοτικού, την κάρτα επεξεργαστή, τις κάρτες εξόδων ισχύος, την κάρτα ασθενών εισόδων και εξόδων, καθώς και την οθόνη με το πληκτρολόγιο.

 

 

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας: Επικοινωνήστε μαζί μας