Πολιτική Απορρήτου (έκδοση: 1.0 – 04/01/2023)

H επιχείρηση “ΒΙΕΡΕΞ Α.Β.Ε.” ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής “ΒΙΕΡΕΞ”), υιοθετεί την παρακάτω Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Χρήστη.
Για να επικοινωνήσει ο χρήστης με την ΒΙΕΡΕΞ, μπορεί να ανατρέξει στην φόρμα επικοινωνίας, που θα βρείτε στον σύνδεσμο www.vierex.com/el/epikoivwnia στα αναφερόμενα στο άρθρο 17. Η ΒΙΕΡΕΞ συλλέγει, χρησιμοποιεί και κοινοποιεί, προσωπικά δεδομένα, σχετικά με το άτομο σας (στο εξής “χρήστης”), μέσω του ιστότοπου και των συνδεδεμένων με αυτόν ιστότοπων, εφαρμογές και widget.

1. Πεδίο Εφαρμογής

Η ΒΙΕΡΕΞ είναι η υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (π.χ. πληροφορίες που προσδιορίζουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως το πλήρες όνομα ή την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), που συλλέγει, μέσω των μέσων της και τυγχάνουν επεξεργασίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες (στο εξής μέσα) της ΒΙΕΡΕΞ, χωρίς να έχουν εγγραφεί, καθώς και τους συνδρομητές που απευθύνονται σε γενικό κοινό. Δεν απευθύνεται σε παιδιά και δεν συλλέγει συνειδητά προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών.

2. Είδος Δεδομένων

Η ΒΙΕΡΕΞ δύναται να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τον χρήστη, όπως: 1) δεδομένα εγγραφής, κατά την εγγραφή του χρήστη σε κάποιο μέσο της ΒΙΕΡΕΞ, 2) δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις που κοινοποιεί ο χρήστης μέσω των μέσων της ΒΙΕΡΕΞ, 3) δεδομένα που ο χρήστης έχει επιτρέψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να κοινοποιούν στην ΒΙΕΡΕΞ, 4) δεδομένα δραστηριοτήτων όταν αποκτά πρόσβαση και αλληλεπιδρά με κάποια μέσα της ΒΙΕΡΕΞ. Συγκεκριμένα, η ΒΙΕΡΕΞ συλλέγει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων από και για κάθε χρήστη:

2.1 Δεδομένα εγγραφής

Το δεδομένα εγγραφής είναι οι πληροφορίες που υποβάλει ο χρήστης για να εγγραφεί στα μέσα της ΒΙΕΡΕΞ, όπως για την δημιουργία ένας λογαριασμού, την δημοσίευση σχολίων, την λήψη ενημερωτικού δελτίου ή την συμμετοχή του σε έναν διαγωνισμό. Οι πληροφορίες εγγραφής μπορεί να περιλαμβάνουν, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το φύλο, τη χώρα, τον ταχυδρομικό κώδικα και την ημερομηνία γέννησης. Δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις που αποτελούνται από σχόλια ή περιεχόμενο που δημοσιεύει ο χρήστης στα μέσα της ΒΙΕΡΕΞ και τα προσωπικά δεδομένα που συνοδεύουν τις εν λόγω δημοσιεύσεις ή περιεχόμενο, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται το ψευδώνυμο, το όνομα χρήστη, τα σχόλια, τα likes, η κατάσταση, οι πληροφορίες προφίλ και η φωτογραφία του. Οι δημόσιες πληροφορίες και δημοσιεύσεις είναι πάντα δημόσιες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμες σε όλους και μπορεί να εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης σε εξωτερικές μηχανές αναζήτησης.

2.2 Δεδομένα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Εάν ο χρήστης αποκτήσει πρόσβαση ή συνδεθεί σε ένα μέσο της ΒΙΕΡΕΞ, διαμέσου υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή συνδέσει ένα μέσο της ΒΙΕΡΕΞ σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης του, στα δεδομένα που συλλέγονται, μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται το αναγνωριστικό χρήστη, το όνομα χρήστη, που σχετίζεται με αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο που έχει επιτρέψει στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιήσει στην ΒΙΕΡΕΞ, καθώς και την φωτογραφία του προφίλ του, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή την λίστα φίλων του, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που έχει δημοσιοποιήσει στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στα μέσα της ΒΙΕΡΕΞ διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή όταν συνδέετε ένα μέσο της ΒΙΕΡΕΞ με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξουσιοδοτείτε την ΒΙΕΡΕΞ να συλλέγει, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τα σχετικά προσωπικά δεδομένα και περιεχόμενο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

2.3 Δεδομένα δραστηριότητας

Όταν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση και αλληλεπίδραση με τα μέσα της ΒΙΕΡΕΞ, ενδέχεται αυτή να συλλέξει, συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επισκέψεις. Όπως για να επιτραπεί η σύνδεσή του χρήστη με τα μέσα της ΒΙΕΡΕΞ, οι διακομιστές του ιστότοπου της, λαμβάνουν και καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της διεύθυνσης IP του, του τύπου του προγράμματος περιήγησης και άλλων πληροφοριών λογισμικού ή υλικού. Εάν αποκτήσει ο χρήστης πρόσβαση στα μέσα της ΒΙΕΡΕΞ από κινητή ή άλλη συσκευή, ενδέχεται να συλλέγει ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, που έχει εκχωρηθεί στη συγκεκριμένη συσκευή, δεδομένα γεωγραφικής κατανομής ή άλλα στοιχεία συναλλαγής για τη συγκεκριμένη συσκευή. Ενδέχεται να συλλέγουμε επίσης cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως cookies του browser, εικονοστοιχεία, beacons και τεχνολογία Adobe Flash που ονομάζεται συνήθως «Flash cookies»). Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών, σχετικά με τη χρήση του χρήστη προς τα μέσα της ΒΙΕΡΕΞ, όπως τις σελίδες που έχει επισκεφτεί, το βίντεο και το υπόλοιπο περιεχόμενο που έχει δει, τα ερωτήματα αναζήτησης που έχει υποβάλει και τις διαφημίσεις που έχει δει.

2.4 Πληροφορίες από άλλες πηγές

Ενδέχεται να συμπεριλάβουμε στις πληροφορίες που συλλέγουμε και πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως οι διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου, από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμπορικά διαθέσιμες πηγές. Δεν συλλέγουμε: Οικονομικές πληροφορίες από κάποιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής: σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μία μη συνδεδεμένη υπηρεσία πληρωμής, για να δοθεί η δυνατότητα στον χρήστη, να αγοράσει κάποιο προϊόν ή να κάνει πληρωμές («Υπηρεσία Πληρωμής»). Εάν ο χρήστης επιθυμεί να αγοράσει κάποιο προϊόν ή να πραγματοποιήσει μια πληρωμή μέσω μιας Υπηρεσίας Πληρωμών, θα κατευθυνθεί σε μια ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πληρωμών. Οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη σε μια Υπηρεσία Πληρωμών, θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της Υπηρεσίας Πληρωμών και όχι στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η ΒΙΕΡΕΞ δεν έχει κανένα έλεγχο και δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση, από μέρους της Υπηρεσίας Πληρωμών, πληροφοριών που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε Υπηρεσίας Πληρωμών.

2.5 Ευαίσθητες πληροφορίες

Η ΒΙΕΡΕΞ ζητά οι χρήστες να μην τις στέλνουν και να μην αποκαλύπτουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό υπόβαθρο ή τη συμμετοχή τους σε συνδικαλιστικές οργανώσεις) άμεσα ή έμμεσα στα μέσα της ΒΙΕΡΕΞ ή με άλλο τρόπο.

2.6 Συνδεδεμένες υπηρεσίες

Τα μέσα της ΒΙΕΡΕΞ, ενδέχεται να συνδέονται με ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους διαχειρίζονται μη συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, και ενδέχεται να παρέχουν διαφημίσεις ή να προσφέρουν περιεχόμενο, λειτουργικότητα, παιχνίδια, ενημερωτικά δελτία, διαγωνισμούς ή εφαρμογές που αναπτύσσονται και διατηρούνται από αυτές. Η ΒΙΕΡΕΞ δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου των μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων, μετά την εγκατάλειψη των μέσων της ΒΙΕΡΕΞ ή κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση, στην οποία ισχύει η Πολιτική Απορρήτου της άλλης επιχείρησης.

3. Σκοπός Λήψης Δεδομένων

Ο κύριος λόγος για τον οποίο η ΒΙΕΡΕΞ συλλέγει δεδομένα, σχετικά με τον χρήστη, είναι για να παρέχει τα μέσα της ΒΙΕΡΕΞ και να επιτρέπει την αλληλοεπίδραση με τα μέσα αυτά. Η μη παροχή των εν λόγω δεδομένων, συνεπάγεται την αδυναμία της ΒΙΕΡΕΞ, να σας προσφέρει τα μέσα της. Επίσης συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις ή για σκοπούς προστασίας των νόμιμων συμφερόντων της ΒΙΕΡΕΞ. Όταν συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για σκοπούς μάρκετινγκ, ο χρήστης έχει την επιλογή να μην παρέχει στην ΒΙΕΡΕΞ τα προσωπικά του στοιχεία. Εάν το χρήστης το επιθυμεί, μετά από την προηγούμενη συγκατάθεσή του, η ΒΙΕΡΕΞ μπορεί να σας στέλνει προσφορές, προωθήσεις και εμπορικές ανακοινώσεις, με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις και συνήθειες.

4. Τρόπος Επεξεργασίας Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τυγχάνουν επεξεργασίας, τόσο με ηλεκτρονικά όσο και με μη αυτόματα μέσα και προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψιν την υφιστάμενη τεχνολογία, το κόστος υλοποίησης και τη φύση, το πεδίο, το πλαίσιο και το σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τις διαφορετικές πιθανότητες και την σοβαρότητα του κινδύνου, όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των χρηστών.

Κατά την επίσκεψή στις σελίδες του www.vierex.com, είναι πιθανό να ζητηθούν από τον χρήστη, να μοιραστεί και να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται για:

1) Να του παρέχονται οι λειτουργίες των μέσων της ΒΙΕΡΕΞ,

2) Να καταμετρούνται, να αναλύονται και να βελτιώνονται οι λειτουργίες των μέσων της ΒΙΕΡΕΞ,

3) Να βελτιώνεται η εμπειρία του χρήστη στα μέσα της ΒΙΕΡΕΞ (τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου) παρέχοντας περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσετε σχετικό και ενδιαφέρον,

4) Να επιτρέπει στον χρήστη να σχολιάζει το περιεχόμενο και να συμμετέχει σε διαδικτυακά παιχνίδια, διαγωνισμούς ή προγράμματα επιβράβευσης,

5) Να παρέχεται εξυπηρέτηση πελατών,

6) Να απαντιούνται οι ερωτήσεις των χρηστών,

7) Να προστατεύονται τα δικαιώματα της ΒΙΕΡΕΞ και των άλλων. Όπως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ΒΙΕΡΕΞ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου η ΒΙΕΡΕΞ θεωρεί, καλόπιστα, ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για: (α) την προστασία, την επιβολή ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία της ΒΙΕΡΕΞ, των θυγατρικών της ΒΙΕΡΕΞ ή των εργαζομένων, αντιπροσώπων, αναδόχων, συνεργατών, δικαιοπαρόχων και προμηθευτών της (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συμφωνιών και των όρων χρήσης της), (β) την προστασία της ασφάλειας, του απορρήτου και της ασφάλειας των χρηστών των μέσων της ΒΙΕΡΕΞ ή των πολιτών, (γ) την προστασία της ΒΙΕΡΕΞ, καθώς και άλλων εμπλεκόμενων τρίτων μερών, όπως οι προμηθευτές της ΒΙΕΡΕΞ, από απάτες ή για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων,

8) Για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους ή τις νομικές διαδικασίες, καθώς και την ανταπόκριση σε αιτήματα αρμόδιων κυβερνητικών αρχών.

9) Για την ολοκλήρωση μιας εταιρικής συναλλαγής όπως μιας προτεινόμενης ή πραγματικής αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλης διάθεσης του συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων, περιουσιακών στοιχείων ή αποθεμάτων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πτώχευσης ή παρόμοιων διαδικασιών). Όπως εάν η ΒΙΕΡΕΞ συμμετέχει σε συγχώνευση ή μεταβίβαση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους των δραστηριοτήτων της, η ΒΙΕΡΕΞ δύναται να αποκαλύψει και να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, στο μέρος ή στα μέρη που συμμετέχουν στη συναλλαγή ως μέρος της εν λόγω συναλλαγής,

10) Να επιτρέπεται η λειτουργία κοινωνικής συναλλαγής, εάν ο χρήστης κάνει σύνδεση ή συνδέσει έναν λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τα μέσα της ΒΙΕΡΕΞ, ενδέχεται να μοιραστεί το όνομα χρήστη, τη φωτογραφία και τα like του, καθώς και τις δραστηριότητές και τα σχόλιά του με άλλους χρήστες των μέσων της ΒΙΕΡΕΞ και με τους φίλους του, που σχετίζονται με τα μέσα της κοινωνικής δικτύωσής του.

11) Ενδέχεται επίσης να μοιραστούν τα ίδια προσωπικά δεδομένα με τον πάροχο μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

12) Να στέλνονται στον χρήστη (μέσω email, SMS, τηλεφώνου, chat και μέσων κοινωνικής δικτύωσης), μετά από την προηγούμενη συγκατάθεσή του, προσφορές, προωθητικές ενέργειες και άλλες εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τα μέσα της ΒΙΕΡΕΞ,

13) Να στέλνονται μετά την προηγούμενη συγκατάθεσή του χρήστη, εμπορικές ανακοινώσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες του μέσω των μεθόδων επικοινωνίας που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο (12). Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ανώνυμα στοιχεία ή στοιχεία που δεν προσδιορίζουν πλέον τον χρήστη προσωπικά, έστω και εμμέσως (π.χ. στατιστικές) για οποιονδήποτε σκοπό ή να τα κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη.

5. Χρήση Cookies

Η ΒΙΕΡΕΞ θεωρεί σημαντικό να ξέρετε ποια είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο της, αλλά και για ποιους λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Στόχος της ΒΙΕΡΕΞ είναι η σωστή ενημέρωσή του χρήστη, αλλά και η καλύτερη εμπειρία πλοήγησης του στον ιστότοπο της.

 

6. Αιτία χρήσης Cookies

Η ΒΙΕΡΕΞ χρησιμοποιεί τα cookies για την βελτίωση της λειτουργίας του ιστότοπου www.vierex.com, για την σωστή από τον χρήστη περιήγηση, την εύκολη σύνδεσή και την ομαλή μετακίνησή μεταξύ των σελίδων. Παράλληλα, τα cookies επιτρέπουν στην ΒΙΕΡΕΞ να παρουσιάζει στον χρήστη, διαφημιστικό και επιμορφωτικό περιεχόμενο, σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του. Τα cookies, βοηθούν την ΒΙΕΡΕΞ να αναλύσει την χρήση του ισότοπου της, τον τρόπο περιήγησης, καθώς και τις δυσκολίες, ώστε να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργείται μία συνεχείς επιδίωξη βελτίωσης της λειτουργίας του ιστότοπου, καθώς και η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ενδεχομένως προκύπτουν. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies, χρησιμοποιούνται μόνο για την βελτίωση της αγοραστική εμπειρίας του συγκεκριμένου χρήστη, καθώς και τη δομή και το περιεχόμενο του www.vierex.com.

7. Έννοια των Cookies

Τα cookies είναι τμήματα πληροφορίας με τη μορφή πολύ μικρού κειμένου, που αποθηκεύονται στον browser του PC, του Smartphone ή του tablet του χρήστη (Chrome, Mozilla Firefox, κλπ.), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ιστότοπου της ΒΙΕΡΕΞ. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης και βελτιστοποίησης.

8. Είδη Cookies

 

8.1 Αναγκαία Cookies

Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του ιστότοπου, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την ηλεκτρονική πληρωμή και την αποθήκευση προϊόντων στη wish-list. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του e-shop, αλλά υποβαθμίζεται και η προσωπική εμπειρία πλοήγησης του χρήστη, μιας και οι βασικές e-commerce λειτουργίες υπολειτουργούν.

8.2 Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις του χρήστη κατά την περιήγηση του στο ιστότοπο www.vierex.com, ώστε να μπορεί να του προτείνει κατάλληλα εξειδικευμένα προϊόντα με βάση τις δικές του ανάγκες. Με αυτά τα cookies ο χρήστης απολαμβάνει μια εξατομικευμένη εκδοχή του www.vierex.com, με αποτέλεσμα να βρίσκει πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητά.

8.3 Στατιστικά Cookies

Τα στατιστικά cookies ή analytics cookies, είναι υποσύνολο των cookies λειτουργικότητας και δίνουν τη δυνατότητα στην ΒΙΕΡΕΞ να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του ιστότοπου www.vierex.com, ώστε να βελτιώνεται συνεχώς το προσφερόμενο μέσο.

8.4 Cookies Προώθησης

Τα cookies προώθησης χρησιμοποιούνται για να παρουσιάζουν διαφημίσεις, πιο σχετικές με τον χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Χρησιμοποιούνται δηλαδή, για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης, με στόχο τον περιορισμό των μαζικών, ανεπιθύμητων και ανούσιων διαφημιστικών μηνυμάτων

9. Τήρηση Δεδομένων

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης στα μέσα του ιστότοπου www.vierex.com, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές της ΒΙΕΡΕΞ με τον χρήστη, ή όπου υπάρχει άλλο έννομο συμφέρον για την επεξεργασία η οποία τυχόν γίνει ή αν αυτό επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος από τον νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ή αν έχει κατά περίπτωση ο χρήστης δώσει ρητή συναίνεση για άλλη επεξεργασία.

10. Ασφάλεια Επεξεργασίας Δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων του χρήστη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΒΙΕΡΕΞ. Για το σκοπό αυτό, η ΒΙΕΡΕΞ εφαρμόζει τα κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά και φυσικά μέτρα, που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων του: από απώλεια, κλοπή, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, γνωστοποίηση ή τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της ΒΙΕΡΕΞ, που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, είναι συγκεκριμένοι και εξουσιοδοτημένοι κατά περίπτωση για αυτό και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά δεδομένα αυτά απαγορεύεται. Η ΒΙΕΡΕΞ έχει λάβει κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία του κάθε χρήστη, μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις, δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την ΒΙΕΡΕΞ επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης του χρήστη με την ΒΙΕΡΕΞ, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα δεδομένα του χρήστη δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

11. Δικαιώματα Χρήστη

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, ή και το δικαίωμα να ζητήσει την μερική ή πλήρη διαγραφή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για κάθε περαιτέρω ζήτημα, σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 21.06475600, contact@dpa.gr, www.dpa.gr

Αναλυτικότερα ο χρήστης έχει το δικαίωμα, εάν το ζητήσει, να λαμβάνει  επιβεβαίωση ως προς το εάν υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα του και να ενημερωθεί για το περιεχόμενο και την προέλευσή τους, να επαληθεύει την ακρίβειά τους και να ζητάει τη διόρθωση, την ενημέρωση, την τροποποίησή, την  διαγραφή, την ανωνυμοποίηση ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, των προσωπικών  δεδομένων του, που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία κατά παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου, να αντιταχθεί στην επεξεργασία, σε όλες τις περιπτώσεις, των προσωπικών  δεδομένων του για νόμιμους λόγους.

Ο χρήστης μπορεί να στείλει το αίτημά του στη ΒΙΕΡΕΞ, συμπεριλαμβανομένου της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του ονόματος, της διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου του, καθορίζοντας με σαφήνεια τις πληροφορίες στις οποίες θέλει να έχει πρόσβαση, να αλλάξει, να ενημερώσει, να καταργήσει ή να διαγράψει. Υπενθυμίζουμε ότι: ακόμη και μετά την ακύρωση του λογαριασμού χρήστη, ή εάν μας ζητηθεί η διαγραφή των προσωπικών  δεδομένων του, αντίγραφα ορισμένων πληροφοριών από τον λογαριασμό του ενδέχεται να παραμένουν ορατά σε ορισμένες περιπτώσεις όπως κοινοποιημένες πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλα μέσα ή για περιπτώσεις όπου η διατήρηση τέτοιων αντιγράφων είναι απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις ή για σκοπούς νομικής υπεράσπισης.

Λόγω της φύσης της τεχνολογίας προσωρινής αποθήκευσης, ο λογαριασμός του χρήστη ενδέχεται να μην είναι άμεσα μη προσβάσιμος σε άλλους. Ενδέχεται επίσης η ΒΙΕΡΕΞ να διατηρεί πληροφορίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σχετικά με το λογαριασμό χρήστη  στους διακομιστές της για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την ακύρωση ή το αίτημά του χρήστη για διαγραφή, για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης δίδονται στον χρήστη πολλές επιλογές σχετικά με τη χρήση και την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων του, για σκοπούς μάρκετινγκ και εάν το επιθυμεί ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στα εξής: Τη λήψη ηλεκτρονικών ανακοινώσεων από την ΒΙΕΡΕΞ. Αν δεν θέλει ο χρήστης να λαμβάνει  πλέον από την ΒΙΕΡΕΞ μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, μπορεί να εξαιρεθεί: είτε ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης της εγγραφής στις ανακοινώσεις (απεγγραφή με ένα κλικ), είτε απλά αλλάζοντας τις προτιμήσεις του στις ρυθμίσεις του προφίλ χρήστη, εάν είναι εγγεγραμμένος.

Εναλλακτικά ο χρήστη μπορεί να ζητήσει από συνεργάτη της ΒΙΕΡΕΞ τηλεφωνικά να του αποστείλει μέσω email τη φόρμα συγκατάθεσης προς συμπλήρωση ή δια ζώσης στην έδρα της σε έντυπη μορφή. Σε κάθε περίπτωση, η ΒΙΕΡΕΞ μπορεί να συνεχίσει να στέλνει στον χρήστη διοικητικές ανακοινώσεις σχετικά με την παροχή των μέσων της ΒΙΕΡΕΞ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ενδέχεται να επικοινωνήσει η ΒΙΕΡΕΞ με τον χρήστη και να του ζητήσει περισσότερες πληροφορίες, εάν είναι απαραίτητες για την ορθή διεκπεραίωση του αιτήματός του.

12. Πρόσβαση Τρίτων

Η ΒΙΕΡΕΞ δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, για τους σκοπούς του παραπάνω άρθρου (4), στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φροντίζοντας ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες και ενδεδειγμένες διασφαλίσεις, που να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, όπως: Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με δραστηριότητες επεξεργασίας, όταν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους, διορίζονται δεόντως ως επεξεργαστές (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών cloud, άλλοι οργανισμοί του ομίλου, πάροχοι υπηρεσιών που εξυπηρετούν ή υποστηρίζουν τα μέσα της ΒΙΕΡΕΞ και άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής, εμπειρογνώμονες, σύμβουλοι και δικηγόροι, εταιρείες που προκύπτουν από πιθανές συγχωνεύσεις, διασπάσεις ή άλλες μετατροπές, καθώς και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις υπό την ιδιότητά τους, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή επεξεργαστές δεδομένων. Στις αρμόδιες αρχές για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους.

13. Νομικό Πλαίσιο

Για τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στην ΒΙΕΡΕΞ, ισχύει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

14. Τόπος Τήρησης Δεδομένων

Τα δεδομένα δύναται να μεταφέρονται σε χώρες εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και ειδικότερα στην Αμερική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ορισμένες χώρες εκτός ΕΟΧ, παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΧ. Για μεταφορές από τον ΕΟΧ σε χώρες που δεν θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε θεσπίσει κατάλληλες και ενδεδειγμένες διασφαλίσεις, που αποσκοπούν στην προστασία και την μεταφορά των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

15. Ενημερώσεις στην παρούσα πολιτική απορρήτου

Η ΒΙΕΡΕΞ δύναται να τροποποιήσει ή να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλαγών στο εφαρμοστέο δίκαιο και στις ερμηνείες, αποφάσεων, γνωμών και εντολών σχετικά με το εν λόγω εφαρμοστέο δίκαιο.), περιοριζόμενη στην ανάρτηση τους στον ιστότοπο www.vierex.com, χωρίς να απαιτείται ενημέρωση των ήδη εγγεγραμμένων χρηστών.

16. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αν έχει ο χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία, σχετικά με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα του, ή αν θεωρεί ότι τυχόν παραβιάζονται τα δικαιώματα του, μπορεί να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 21.06475600, contact@dpa.gr, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr

17. Τρόποι Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΒΙΕΡΕΞ στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

• Μέσω επιστολής:
ΒΙΕΡΕΞ Α.Β.Ε.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Λιβύης 2, Ιλίσια, Ζωγράφου, 157 71 Αθήνα

• Μέσω e-mail: info@vierex.com

Σε κάθε περίπτωση, για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα που άπτονται της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην ακόλουθη γραμμή εξυπηρέτησης: 2107719177.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε να μάθετε περισσότερα, παρακαλώ εγγραφείτε .