Πλαίσια

Τα πλαίσια αντίθεσης περιβάλλουν τους σηματοδότες και η χρήση τους συντελεί στην βελτίωση της αναγνώρισης του σηματοδότη, κατά την διάρκεια της ημέρας, σε σχέση με το φωτεινό ηλικιακό περιβάλλον του.

Τα πλαίσια αντίθεσης VRX, διατίθενται σε παραλληλόγραμμη ή στρογγυλεμένη μορφή, σε κατάλληλες διαστάσεις, ανάλογα τον αριθμό και το μέγεθος των πεδίων των σηματοδοτών και το απαιτούμενο σχετικό τεχνικό πρότυπο τους, όπως RiLSA, AFNOR, BSI, ΝΕΝ, NBN, DS, SABS, με τυποποιημένη έκδοση τα RiLSA (Richtlinien fur Lichtsignalanlangen). Κατασκευάζονται από αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά και τοποθετούνται γύρω από το κέλυφος του σηματοδότη, εύκολα μέσω ειδικών εξαρτημάτων.

 

Στήριξη

Ο εξοπλισμός στήριξης και ανάρτησης των σηματοδοτών VRX, είναι εύχρηστος στις ρυθμίσεις του, με ικανές μηχανικές και περιβαλλοντικές αντοχές. Αποτελείται από εναλλάξιμα μεταξύ τους εξαρτήματα, κατασκευασμένα από υλικά ανθεκτικά στην διάβρωση και στην γήρανση, εξασφαλίζοντας σταθερή στήριξη και προστασία των καλωδίων τροφοδοσίας τους.  Οι αρθρώσεις σύνδεσης των φωτεινών πεδίων με τα στηρίγματα τους είναι κυκλικές με περιστροφικές οδοντώσεις βήματος 3ο , ώστε να επιτυγχάνεται η ακριβή γωνιακή προβολή του φωτεινού πεδίου προς το μάτι των οδηγών με ασφαλή ακινητοποίηση.

Η στήριξη των σηματοδοτών VRX, γίνεται σε κατακόρυφο τμήμα ιστών, είτε μέσω σταθερών επιθεμάτων, σε διάταξη 90ο μεταξύ τους, που απαιτείται διάνοιξη καταλλήλων οπών, είτε μέσω συγκροτήματος στήριξης κορυφής ιστού, από τους παρακάτω τύπων στηριγμάτων:

 

 

Μονά (απλά) στηρίγματα

Χρησιμοποιούνται για την κατακόρυφη στήριξη ενός σηματοδότη, από μία θέση επιθεμάτων στήριξης ιστού, καθώς και για την κατακόρυφη στήριξη σηματοδοτών από πυλώνες, τοιχία ή οριζοντίως σε κράσπεδα.

 

Μονά (απλά) στηρίγματα μακριά

Χρησιμοποιούνται για την κατακόρυφη στήριξη και δεύτερου ανόμοιου σηματοδότη (με διαφορετικό αριθμό ή διάμετρο πεδίων), από δεύτερη θέση επιθεμάτων στήριξης ιστού, με προβολή, προς την ίδια οπτική κατεύθυνση με τον πρώτο σηματοδότη

 

Διπλά στηρίγματα

Χρησιμοποιούνται για την στήριξη δύο όμοιου ύψους σηματοδοτών (με τον ίδιο αριθμό και την ίδια διάμετρο πεδίων) από μια θέση επιθεμάτων στήριξης ιστού.

 

Ημι-διπλά στηρίγματα

Χρησιμοποιούνται για την στήριξη δύο ανόμοιων σηματοδοτών (με διαφορετικό αριθμό ή διάμετρο πεδίων) από μια θέση επιθεμάτων στήριξης ιστού.

 

Πρόβολος στήριξης

Χρησιμοποιείται για την στήριξη σηματοδότη σε απόσταση από τον κατακόρυφο ιστό, για παράκαμψη εμποδίων, όπως δένδρα, που εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών.

 

Ανάρτηση

Η ανάρτηση των σηματοδοτών VRX, γίνεται με κατάλληλο τύπο συστήματος, ανάλογα με την εφαρμογή ως εξής:

 

 

Ανάρτηση από οριζόντιο βραχίονα ιστού

Χρησιμοποιείται για την ανάρτηση σηματοδότη, σε κατακόρυφη ή οριζόντια διάταξη, από οριζόντιο βραχίονα ιστού, που προβάλλεται εγκάρσια υπεράνω της οδού. Φέρει σύστημα αρθρώσεων με ρυθμίσεις σε 4 άξονες, εξασφαλίζοντας την καταλληλότερη οπτική κατεύθυνση του σηματοδότη, προς το μάτι του οδηγού.

 

Ανάρτηση από κατακόρυφο τμήμα ιστού

Χρησιμοποιείται για την ανάρτηση σηματοδότη σε οριζόντια διάταξη, από κατακόρυφο τμήμα ιστού, για ειδικές εφαρμογές που υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις στο ύψος της εγκατάστασης του σηματοδότη, όπως αεροδρόμια.

 

 

Ανάρτηση από τοιχίο ελλειπτικής σήραγγας

Χρησιμοποιείται για την κατακόρυφη ανάρτηση σηματοδότη, από τοιχίο εσωτερικά ελλειπτικής σήραγγας, που υπάρχει ανισότητα, μεταξύ της άνω και κάτω απόστασης του σηματοδότη από το τοιχίο.

 

 

Ανάρτηση από οροφή

Χρησιμοποιείται για την ανάρτηση σηματοδότη, σε κατακόρυφη ή οριζόντια διάταξη, από οροφή, σε γέφυρες, σήραγγες ή άλλους στεγασμένους χώρους.

 

 

Ανάρτηση από συρματόσχοινα εγκάρσια στην οδό

Χρησιμοποιείται για την ανάρτηση σηματοδοτών από 2 τεντωμένα συρματόσχοινα, διατεταγμένα εγκάρσια υπεράνω της οδού. Η οπτική προβολή των σηματοδοτών είναι κάθετη προς το κέντρο βάρους τους.

 

Ανάρτηση από συρματόσχοινα διαγώνια σε διασταύρωση

Χρησιμοποιείται για την ανάρτηση σηματοδοτών από 4 συρματόσχοινα διατεταγμένα διαγωνίως υπεράνω μίας διασταύρωσης. Η ανάρτηση δέχεται από 2 έως 4 σηματοδότες του ιδίου αριθμού και της ιδίας διαμέτρου φωτεινών πεδίων.

 

Ιστοί

Η ΒΙΕΡΕΞ διαθέτει για την εγκατάσταση σηματοδοτών VRX, τους ακόλουθους τύπους ιστών:

• Κατακόρυφος εμποτιζόμενος κυλινδρικός ιστός, για την εγκατάσταση σηματοδοτών με στηρίγματα, μέσω διάνοιξης οπών επί των επιθεμάτων του ιστού.

• Κατακόρυφος εμποτιζόμενος κυλινδρικός ιστός, για την εγκατάσταση σηματοδοτών με στηρίγματα, μέσω συγκροτήματος στήριξης κορυφής ιστού και πρόσδεσης με ανοξείδωτες ζώνες σύσφιξης.

• Κατακόρυφος κυλινδρικός ιστός με βάση έδρασης, για την εγκατάσταση σηματοδοτών με στηρίγματα, μέσω διάνοιξης οπών επί επιθεμάτων στον ιστό.

• Εξαγωνικός κόλουρος πυραμίδας ιστός με βάση έδρασης και μονό οριζόντιο βραχίονα, για την εγκατάσταση στο κατακόρυφο τμήμα σηματοδοτών με στηρίγματα (μέσω διάνοιξης οπών επί επιθεμάτων) και στον οριζόντιο βραχίονα, ανάρτηση σηματοδοτών με σύστημα ανάρτησης.

• Τηλεσκοπικά κυλινδρικός ιστός με βάση έδρασης και μονό οριζόντιο βραχίονα, για την εγκατάσταση στο κατακόρυφο τμήμα σηματοδοτών με στηρίγματα (μέσω διάνοιξης οπών επί επιθεμάτων) και στον οριζόντιο βραχίονα, ανάρτηση σηματοδοτών με σύστημα ανάρτησης.

Όλοι οι παραπάνω ιστοί φέρουν κατάλληλη ρεγκλέτα 24 πόλων για την μικτονόμισης σύνδεσης των καλωδίων, που εισέρχονται εξωτερικά από την όδευση προς τον ρυθμιστή, και των εγκατεστημένων σε αυτόν σηματοδοτών. Η ρεγκλέτα συντελεί στην μεθοδική ταξινόμηση των καλωδίων, για τον αποτελεσματικό έλεγχο τους σε περίπτωση βλάβης και βρίσκεται είτε πίσω από εσωτερική θυρίδα στο κατακόρυφο τμήμα του ιστού, είτε εντός του συγκροτήματος στήριξης στην κορυφή του ιστού.

 

Κομβίο πεζών

Για την κλήση της πράσινης ενδείξεις από πεζούς, διατίθεται από την ΒΙΕΡΕΞ κυτίο με κομβίο πίεσης διαβάσεων πεζών, αντιβανδαλικού τύπου, με μεταλλικό ή φωτεινό κομβίο πίεσης.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε να μάθετε περισσότερα, παρακαλώ εγγραφείτε .