Η ανάγκη για σηματοδότες

Ποιος μπορεί να φανταστεί οδική κυκλοφορία χωρίς φωτεινούς σηματοδότες; Σήμερα με τις σύγχρονες και αυξημένες απαιτήσεις για ασφάλεια στην οδική κυκλοφορία, δεν αρκεί ένας φωτεινός σηματοδότης να είναι … απλά φωτεινός. Όταν λοιπόν κάποιος ψάχνει για φωτεινούς σηματοδότες που να ικανοποιούν πραγματικά υψηλές απαιτήσεις, θα πρέπει να κοιτάξει … καλά.

Οι φωτεινοί σηματοδότες πρέπει πλέον να πληρούν πολλές και ποικίλες προϋποθέσεις όπως: στιβαρότητα κατασκευής, ευκολία συντήρησης, υψηλή ευκρίνεια φωτεινού σήματος, ανεξάρτητα από την θέση τους σε σχέση με τον ήλιο, μεγάλη διάρκεια ζωής και ευελιξία εφαρμογής.

 

 

Κριτήρια επιλογής ενός Φωτεινού Σηματοδότη

Κόκκινο; Κίτρινο; Πράσινο; … Όχι δεν είναι τόσο απλό.

Για την καλή ποιότητα των φωτεινών σηματοδοτών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής παράγοντες:

 

 

Φωτεινή ένταση και λαμπρότητα του σήματος

Υπάρχουν διάφορα πρότυπα που καθορίζουν τις απαιτήσεις της φωτεινής έντασης των σηματοδοτών. Σε γενικές γραμμές η φωτεινή ένταση πρέπει να είναι αρκετά υψηλή ώστε το σήμα να είναι ευδιάκριτο την ημέρα, αλλά όχι εκθαμβωτικό την νύχτα. Το οπτικό σύστημα του σηματοδότη καθορίζει την ένταση του φωτεινού σήματος και εξαρτάται από τα στοιχεία που ρυθμίζουν το φως (φακούς διάχυσης, ανακλαστήρας, φωτεινή πηγή). Επειδή η ένταση του ηλιακού φωτός αυξάνεται όσο πλησιάζουμε προς τον ισημερινό της γης, οι απαιτήσεις για φωτεινή ένταση των σηματοδοτών μεταβάλλονται ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης τους. Οι φωτεινές πηγές που χρησιμοποιούνται από την ΒΙΕΡΕΞ επιλέγονται ώστε να επιτυγχάνεται η κατάλληλη φωτεινή ένταση στους σηματοδότες ανάλογα με την περιβάλλουσα λαμπρότητα που υφίσταται στον τόπο εγκατάστασης τους.

Η ΒΙΕΡΕΞ φροντίζει πάντα, στο να παρέχει φωτεινούς σηματοδότες, που να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς προτύπων της κάθε χώρας.

Οι φωτεινοί σηματοδότες ΒΙΕΡΕΞ είναι πιστοποιημένοι από διαπιστευμένα εργαστήρια, για την συμμόρφωση τους ως προς αυτά τα πρότυπα. Η βασική έκδοση των φωτεινών σηματοδοτών ΒΙΕΡΕΞ συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12368.

 

 

Αντίθεση του φωτεινού πεδίου προς το περιβάλλον

Η περιβάλλουσα λαμπρότητα την ημέρα και η φωτορύπανση των πόλεων την νύχτα, υποβαθμίζουν την ευκρίνεια του σηματοδότη.

Η σκοτεινή απόχρωση της θύρας του πεδίου (η εμπρόσθια τετράγωνη επιφάνεια) και του γείσου ενισχύει την αντίθεση του φωτεινού σήματος προς το περιβάλλον. Η προσθήκη του πλαισίου αντίθεσης, που περιβάλλει τον σηματοδότη, κάνει την αντίθεση ακόμα πιο έντονη ώστε το φωτεινό σήμα να είναι ακόμα πιο ευδιάκριτο.

Η αντανάκλαση των ακτινών του ηλίου πάνω στον φωτεινό σηματοδότη είναι πιθανό να προκαλέσει ψευδοσήμανση (ψευδή αναγνώριση του φωτεινού σήματος). Οι φωτεινοί σηματοδότες VRX έχουν κατάλληλα διαμορφωμένο κέλυφος και οπτικά συστήματα κατά της ψευδοσήμανσης.

 

 

 

Μέγεθος επιφανείας του σήματος

Η αναγνώριση του φωτεινού σήματος είναι ευχερέστερη όσο η διάμετρος των φωτεινών πεδίων είναι μεγαλύτερη. Σε λεωφόρους που η ταχύτητα των οχημάτων είναι υψηλή, θα πρέπει η διάμετρος των φωτεινών πεδίων να είναι μεγαλύτερη, προκειμένου οι σηματοδότες να είναι ορατοί από μεγαλύτερη απόσταση, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος αντίδρασης για τους οδηγούς.

Οι φωτεινοί σηματοδότες VRX κατασκευάζονται σε τρία μεγέθη, που αντιστοιχούν σε τρεις διαφορετικές διαμέτρους φωτεινών πεδίων (100 mm, 200 mm και 300 mm).

 

Στεγανότητα του σηματοδότη

Η αιωρούμενη σκόνη που υπάρχει στο περιβάλλον αυξάνεται ή ελαττώνεται ανάλογα με την σχετική υγρασία του αέρα. Η ποσότητα σκόνης στον αέρα είναι μικρή σε χώρες με μικρή ηλιοφάνεια και πολλές βροχοπτώσεις, ενώ αντίθετα είναι μεγάλη σε χώρες με μεγάλη ηλιοφάνεια και λίγες βροχοπτώσεις.

Οι φωτεινοί σηματοδότες αναβοσβήνουν επανειλημμένα και η θερμοκρασία στο εσωτερικό τους μεταβάλλεται συνεχώς. Αποτέλεσμα αυτού είναι η δημιουργία ρευμάτων αέρος, που εξασκούν πίεση και υποπίεση, από το εσωτερικό του σηματοδότη προς το περιβάλλον και αντίστροφα.

Εάν ο σηματοδότης δεν είναι ικανοποιητικά στεγανός, τότε ο αέρας που εισέρχεται μεταφέρει σκόνη και υγρασία. Η σκόνη και η υγρασία επικάθονται στις επιφάνειες των μερών του οπτικού συστήματος του σηματοδότη (φακούς, φωτεινές πηγές, ανακλαστήρες) με αποτέλεσμα την μείωση της φωτεινής ένταση και της λαμπρότητας των σημάτων, ενώ η αγωγιμότητα της υγρασίας είναι δυνατό να προκαλέσει ηλεκτρικές βλάβες στην  λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη και της εγκατάστασης.

Επομένως η στεγανότητα των σηματοδοτών είναι ουσιαστικότατα στοιχείο, για την διατήρηση της ποιότητας τους στον χρόνο και την αξιόπιστη λειτουργίας της εγκατάστασης.

Οι σηματοδότες VRX αξίζει να σημειωθεί ότι κατασκευάζονται με βαθμό προστασίας έναντι σκόνης και νερού IP66 , που είναι από τους υψηλότερους μεταξύ των σηματοδοτών της αγοράς.

 

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η μικρή κατανάλωση ενέργειας από τους φωτεινούς σηματοδότες καθιστά την λειτουργία τους οικονομική και συμφέρουσα, ενώ παράλληλα διατηρεί την θερμοκρασία εντός των φωτεινών σηματοδοτών χαμηλή, αυξάνοντας την διάρκεια της ζωής τους.

Η φωτεινοί σηματοδότες VRX επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας, με την χρήση εξαιρετικής ποιότητας φωτεινών πηγών, προς σωστά ελεγχόμενες κατανομές φωτός, για την μεγιστοποίηση του βαθμού απόδοσης του οπτικού συστήματος του σηματοδότη.

 

 

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός

Η γενική φιλοσοφία του σχεδιασμού των φωτεινών σηματοδοτών VRX, βασίζεται στο σκεπτικό της “Κυκλικής Οικονομίας”, με στόχο την μείωση των αποβλήτων, καθιστώντας τον σηματοδότη ως ένα προϊόν αποτελούμενο από εξαρτήματα, τα οποία διατίθενται και ως ανταλλακτικά.

 

 

Επάρκεια ανταλλακτικών

Η επάρκεια ανταλλακτικών, για την άμεση συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών, είναι σημαντική επειδή είναι εκτεθειμένοι σε περιβάλλον με κινδύνους από διερχόμενα οχήματα και συχνά χρήζουν επισκευής.

Η ΒΙΕΡΕΞ εγγυάται επάρκεια ανταλλακτικών για 10 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς των φωτεινών σηματοδοτών, για όλους τους τύπους φωτεινών σηματοδοτών, με άμεση παράδοση.

 

Απαιτήσεις συντήρησης

Η συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών, αν απαιτείται συχνά, είναι δυνατόν να επιβαρύνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας τους.

Οι φωτεινοί σηματοδότες VRX έχουν ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής των φωτεινών πηγών, την εξαιρετική τους στεγανότητα και τα ανθεκτικά υλικά κατασκευής τους.

Η εργονομική τους σχεδίαση, περιορίζει στο ελάχιστο τον χρόνο που απαιτείται για τη συντήρηση τους.

 

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η ΒΙΕΡΕΞ εγγυάται για την αντοχή των υλικών και την καλή λειτουργία όλων των τύπων φωτεινών σηματοδοτών της για 60 μήνες από την ημερομηνία αγοράς τους.

 

 

Οδηγίες εγκατάστασης

Η ΒΙΕΡΕΞ παρέχει λεπτομερείς και σαφείς οδηγίες για τη σωστή και γρήγορη εγκατάσταση όλων των ιστών, στηριγμάτων και συστημάτων ανάρτησης των σηματοδοτών. Διατίθενται επίσης οδηγίες, που καλύπτουν τον σχεδιασμό της εκτέλεσης των ηλεκτρικών συνδέσεων και τον έλεγχο των καλωδιώσεων ενός κόμβου σηματοδότησης.

 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε να μάθετε περισσότερα, παρακαλώ εγγραφείτε .