Επαγωγικοί βρόχοι ανίχνευσης οχημάτων φωτεινής σηματοδότησης

Οι επαγωγικοί βρόχοι ανίχνευσης οχημάτων, είναι ένα σύστημα εξοπλισμού κυκλοφορίας, που εφαρμόζεται στις διασταυρώσεις φωτεινής σηματοδότησης, με στόχο την επίγνωση της τρέχουσας κατάστασης για την κυκλοφορία των οχημάτων, εντός της ελεγχόμενης περιοχής της διασταύρωσης και την προσαρμογή των προγραμμάτων λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών, στις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Το σύστημα εξοπλισμού αποτελείται από τον επαγωγικό βρόχο, το καλώδιο σύνδεσης, τον φωρατή και την μονάδα εισόδου ασθενών του ρυθμιστή σηματοδότησης. Το σύστημα λειτουργεί ως αισθητήρας και όταν υπάρχει ανίχνευση οχήματος, εφαρμόζει λειτουργίες ανάλογες με αυτές που έχουν οριστεί στο πρόγραμμα σηματοδότησης. Ο επαγωγικός βρόχος από την φύση του, είναι ένα πηνίο που...

Ηλεκτρική προστασία οπτικών μονάδων φωτεινών σηματοδοτών LED

Οι φωτεινοί σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας, έχουν σχεδιαστεί για να τροφοδοτούνται από συσκευές ρύθμισης κυκλοφορίας οδικών διασταυρώσεων, οι οποίες διαθέτουν λειτουργία “Zero Crossing”, ώστε να υπάρχει εξομάλυνση στην εναλλαγή της τροφοδοσίας, για την προστασία των φωτεινών πηγών των σηματοδοτών, από το φαινόμενο “Arc-Flashing”. Η λειτουργία “Zero Crossing” εφαρμόζεται στις συσκευές ρύθμισης κυκλοφορίας εδώ και δεκαετίες, αλλά σήμερα η αναγκαιότητα αυτής επιβάλλεται περισσότερο, λόγω της μεγάλης διαφοράς κόστους, μεταξύ των λαμπτήρων πυράκτωσης ή αλογόνου και των οπτικών μονάδων LED, καθώς και της ευαισθησία των οπτικών μονάδων LED λόγω των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που περιέχουν. Η χρήση ηλεκτρομαγνητικών ρελέ, θεωρείται ως ακατάλληλης ποιότητας τροφοδοσία...