Ηλεκτρική προστασία οπτικών μονάδων φωτεινών σηματοδοτών LED

Οι φωτεινοί σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας, έχουν σχεδιαστεί για να τροφοδοτούνται από συσκευές ρύθμισης κυκλοφορίας οδικών διασταυρώσεων, οι οποίες διαθέτουν λειτουργία “Zero Crossing”, ώστε να υπάρχει εξομάλυνση στην εναλλαγή της τροφοδοσίας, για την προστασία των φωτεινών πηγών των σηματοδοτών, από το φαινόμενο “Arc-Flashing”.

Η λειτουργία “Zero Crossing” εφαρμόζεται στις συσκευές ρύθμισης κυκλοφορίας εδώ και δεκαετίες, αλλά σήμερα η αναγκαιότητα αυτής επιβάλλεται περισσότερο, λόγω της μεγάλης διαφοράς κόστους, μεταξύ των λαμπτήρων πυράκτωσης ή αλογόνου και των οπτικών μονάδων LED, καθώς και της ευαισθησία των οπτικών μονάδων LED λόγω των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που περιέχουν.

Η χρήση ηλεκτρομαγνητικών ρελέ, θεωρείται ως ακατάλληλης ποιότητας τροφοδοσία για την τροφοδότηση φωτεινών σηματοδοτών, διότι λόγω των μηχανικών επαφών που διαθέτουν, δημιουργούν το φαινόμενο “Arc-Flashing”, που προκαλεί ζημία στα κυκλώματα των οπτικών μονάδων LED.

Έτσι στην περίπτωση που ένας φωτεινός σηματοδότης, πρέπει να εγκατασταθεί σε εφαρμογή, που δεν υπάρχει συσκευή ρύθμισης κυκλοφορίας οδικών διασταυρώσεων ή κάποια άλλη συσκευή που να διαθέτει λειτουργία “Zero Crossing”, μία ενδιάμεση λύση είναι η χρήση ηλεκτρονικών ρελέ (Solid State Relay), όπου στην κατάσταση Open παρουσιάζουν μια μικρή διαρροή τάσης της τάξης των 30 έως 50 V, η οποία όμως αποτρέπει το φαινόμενο “Arc-Flashing”.

Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να αποτραπούν εκτεταμένες βλάβες σε εγκαταστάσεις σηματοδότησης που δεν διαθέτουν λειτουργία “Zero Crossing”, σας προτείνουμε ως ενδιάμεση λύση την χρήσης των ηλεκτρονικών ρελέ (Solid State Relay).